Bankructwo Big Blue - w cieniu błędów urzedników skarbowych

Nie wszystkie okoliczności upadków prywatnych firm w naszym kraju docierały do opinii publicznej z jednakową łatwością, w minionym dziesięcioleciu. Mam podstawę sądzić, iż najtrudniej przedostawały się do społecznej świadomości informacje o przyczynach tych bankructw, na które miały wpływ krzywdzące decyzje organów skarbowych. Obecnie, wszelkie bariery utrudniające nieskrępowane przedstawienie ważnych społecznie spraw i zdarzeń na szerokim publicznym forum, są skutecznie pokonywane dzięki niezaprzeczalnemu dobrodziejstwu internetu.
I z tego dobrodziejstwa postanowiłem skorzystać aby przedstawić okoliczności, w jakich niezaprzeczalne błędy popełnione przez urzędników skarbowych i oparte na tych błędach decyzje, przyczyniły się do upadku jednej z największych firm turystycznych w naszym kraju - Big Blue z Jeleniej Góry.

niedziela, 30 maja 2010

Jak organy skarbowe przyczyniły się do upadku firmy turystycznej Big Blue

Do bankructwa Big Blue doprowadziły w pierwszej kolejności poważne błędy urzędników skarbowych, jakie popełnili podczas przeprowadzonych w tej firmie kontroli podatkowych. Wszystkie niekorzystne dla tej firmy późniejsze zdarzenia, były w znacznej mierze skutkiem tych błędów. Za błędy te aparat skarbowy nie został do chwili obecnej postawiony w stan odpowiedzialności prawnej. Jest to więc smutny przypadek przerzucenia na podatnika odpowiedzialności karnej przez UKS za niekompetencje własnych pracowników, jakie ujawnili w błędnym interpretowaniu obowiązujących przepisów podatkowych.
Pragnę przedstawić wszystkie okoliczności tego bankructwa, w kolejnych fragmentach niniejszego opisu.
Mam tez świadomość, że przyczyny które mnie skłaniają do pisania tego bloga wynikają główniej z powodów osobistych, a zwłaszcza z wszystkich bolesnych przeżyć jakie są udziałem bankructwa. Jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę, że moje pisanie ma również istotne znaczenie w wymiarze społecznym. Być może występuję również w imieniu wszystkich przedsiębiorców którzy w wyniku urzędniczych pomyłek, znaleźli się w położeniu podobnym do mojego.
Liczę tą drogą na kontakt z nimi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz